Agregat 7.5 Inter – Tech

Wizualizacja produktu oraz przygotowanie sceny do prezentacji Brony.