Nowa seria wideo Blue Line

Realizacja materiałów promocyjno-informacyjnych w formie materiału wideo wraz z animacjami 3d. Prezentacja pracy maszyny na polu oraz przedstawienie poprzez animacje zalet produktu, nowych rozwiązań, opcji.

Zakres pracy zakładał filmowanie z kamer, drona oraz animacje 3D

Całość dostępna na kanale YT Glider