Oznakowanie Termo-San

Kompleksowa identyfikacja wizualna siedziby firmy Termo-San.