Rolupy Inter – Tech

Projekt graficzny oraz wykonanie rolupów.